Tvättexperten tog hjälp av Energikontoret för energikartläggning

Dec
08

Tvättexperten tog hjälp av Energikontoret för energikartläggning

”Att få bättre koll på vår energianvändning är en viktig del i företagets strävan att växa”, säger Gerhard Ritzman, vd på Tvättexperten som ökat sin omsättning från 8 till 12 miljoner på tre år. Nu får de hjälp att bli mer energieffektiva genom Energikontorets projekt Energieffektiva företag.

Inom Energieffektiva företag får företag en kostnadsfri energikartläggning för att få en första hint om hur de kan tänka och vad som kan vara värt att göra för att minska energianvändningen. Tvättexperten var första företaget i Östergötland som fick besök av konsulten Peter Wimble från WSP.

Energikartläggningen visade att Tvättexperten har några utmaningar att ta tag i. De använder en panna som körs på RME, ett biobränsle baserat på bland annat raps, för att producera den ånga som behövs i verksamheten. En utmaning är att ångan genererar mycket spillvärme i form av varm luft och varmt vatten. Andra utmaningar är tryckluftsläckage och kompressorstorlek, samt det stora behovet av kyla.

Är du företagare och vill undersöka vilken besparingspotential som finns i din verksamhet? Hör av dig till oss på Energikontoret för att boka ett kostnadsfritt besök av en energiexpert!

Faktaruta

Att få små och medelstora företag att minska sin energianvändning ingår i regeringens strategi för att uppnå Sveriges mål om minskade koldioxidutsläpp.

Energikartläggningarna inom Energieffektiva företag genomförs i samverkan med Almi Företagspartner, som bidragit med företagskontakter. Energikontoret Östra Götaland leder arbetet och ett flertal andra projekt inom energieffektivisering som riktar sig till små och medelstora företag.

Energieffektiva företag är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energikontoret i Mälardalen, Region Västmanland, Regionförbundet Sörmland, Region Uppsala län, Region Örebro län och Region Östergötland. Projektets övergripande mål är att få små och medelstora företag i Östra Mellansverige att minska sin klimatpåverkan, vara energieffektiva och konkurrenskraftiga.

Tvättexpertens vd Gerhard Ritzman (mitten) och företagets energiansvarige (t v) vid energikartläggningen med energiexperten Peter Wimble, WSP (t h).

Tvättexpertens vd Gerhard Ritzman (mitten) och företagets energiansvarige (t v) vid energikartläggningen med energiexperten Peter Wimble, WSP (t h).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kickan Grimstedt, projektledare, Energikontoret Östra Götaland, e-post: kickan.grimstedt@energiost.se, telefon: 0767-60 19 64