Om projektet

Om Energieffektiva Företag

Energieffektiva Företag i Östra Mellansverige

Projektet Energieffektiva Företag i Östra Mellansverige ger små och medelstora företag i Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län hjälp och stöd i energifrågor. Projektet pågår i tre år och är en storsatsning för att få företagen i området att öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan. 

Teman och aktiviteter

Projektet är indelat i teman och aktiviteter som passar de flesta typer av företag. Ditt företag kan delta i en eller flera aktiviteter och de flesta är kostnadsfria. Det kan till exempel handla om energirundvandringar ute på företagen, coachning, delta på seminarier och utbildningar, rådgivning kring hur man bygger in energifrågorna i affärsplanen och speciella insatser för olika personalgrupper, allt från driftspersonal till personer på ledningsnivå. Många aktiviteter innebär stöd från de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Fördelar med ett energieffektivt arbete

Som deltagare i projektet får du individuell expertrådgivning, upptäcka nya möjligheter och inspereras av andra företag. 

Energianvändningen står ofta för en stor del av företagets kostnader. Genom att arbeta energieffektivt slipper du betala för energi du inte behöver. Du får verktyg för att bli effektivare och företagets energikompetens ökar. Du bidrar till en bättre miljö, får ett stärkt varumärke och ökat förtroende hos dina kunder. 

Varför energieffektivisera?

Bakgrunden till projektet är att det finns stora möjligheter till energieffektivisering i svenska företag. Detta beror på att Sverige historiskt sett har haft låga energikostnader vilket gjort att svenska företag inte prioriterat energieffektivisering i lika hög grad som konkurrerande företag i andra länder. Samtidigt saknar många små och medelstora företag tid, pengar och kunskap om hur man energieffektiviserar i praktiken.

Projektets mål

Målet är att få minst 200 deltagande företag som genomför eller planerar att genomföra energieffektiviserande åtgärder under projekttiden.

I projektet ingår också att samla offentliga aktörer och förbättra deras gemensamma arbete gentemot företag inom energi- och klimatområdet.

Projektledare och finansiärer

Energieffektiva Företag genomförs av Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret i Region Örebro län och Energikontoret Östra Götaland.

Finansiärerna är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energikontoret i Mälardalen, Länsstyrelsen i Västmanland, Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Uppsala län, Region Örebro län och Region Östergötland.

Delta

Vill du delta i projektet? Titta igenom våra aktiviteter för att se vad som passar dig och ditt företag.

Läs mer...

Ekonomiskt stöd

Det finns en del möjligheter för företag att få ekonomiskt stöd. Se vilka stöd du kan ansöka om.

Läs mer...

Tips och råd

Se våra tips och råd om energi. Vi har samlat information som kanske kan vara intressant för dig och ditt företag. 

Läs mer...