Kontakt

Kontakt

Päivi Lehtikangas

Projektkoordinator

Kontaktperson för
övergripande frågor om projektet.

Kontaktperson för Örebro län

paivi.lehtikangas
@regionorebrolan.se
019-602 63 23

Kontakt

Emil Andersson

Projektledare

Ansvarig för Tema: Strukturerat energiarbete

Kontaktperson för Södermanlands län, Uppsala län och Västmanlands län

emil.andersson
@energikontor.se

072-857 10 15

Kontakt

Erik Gotborn

Projektledare

Ansvarig för: 

Tema: Fastigheter ​
Tema: Värme och kyla

Kontaktperson för Östergötlands län

erik.gotborn@energiost.se
070-09 00 447

Kontakt

Mathias Söderholm

Projektledare

Kontaktperson för Södermanlands län, Uppsala län och Västmanlands län

Mathias.Soderholm
@energikontor.se

070-104 57 13 

Kontakt

Stefan Bernström

Utvecklingsledare

Ansvarig för Tema: Personalen och ledningen

Kontaktperson för Örebro län

stefan.bernstrom
@regionorebrolan.se

019-602 63 24

Kontakt

Nathalia Erlgren

Kommunikations- och pressansvarig

Kommunikations- och pressansvarig

nathalia.erlgren@regionorebrolan.se
072 141 48 52

Kontakta oss