INBJUDAN: Det ingen berättat för dig om tryckluft!

Okt
19

INBJUDAN: Det ingen berättat för dig om tryckluft!

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om hur ditt företag kan energieffektivisera tryckluftssystemet. Föreläsare från branschen ger dig den kunskap du behöver för att reducera energiförlusterna i ert system och minska er klimatpåverkan.

Mer om seminariet och hur du anmäler dig

Energikontoret Region Örebro län genomför seminariet i samarbete med Energimyndigheten. Det finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.