Dag: 31 januari, 2018

31
Jan

INBJUDAN: Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

Kalkylränta, energiprisutveckling, livslängd, inflation med mera – det är många parametrar att räkna med när man bedömer en investerings lönsamhet. Energikontoret bjuder därför in till ett halvdagsseminarium i Örebro om hur olika modeller kan användas för att bedöma lönsamheten i energieffektiviserande investeringar i fastigheter.