Månad: september 2017

19
Sep

Hyra solceller

I projektet Energieffektiva företag har ett antal aktiviteter genomförts gentemot mindre fastighetsägare såsom en inspirationsdag, energikartläggningar i fastigheter och en uppföljningsträff med fördjupad information kopplat till dessa energikartläggningar. Vi fortsätter nu med frukostseminarier med olika teman kopplat till energieffektivisering och solel. Temat för det första frukostseminariet är solel och där kommer en aktivitet att genomföras […]