Hallå där, Henrik!

Nov
22

Hallå där, Henrik!

Henrik Dahlström, du är chef för Almis affärsrådgivare i Östergötland. Ni har deltagit i Energikontorets utbildning ”Energiklok affärsrådgivning” inom EU-projektet Energieffektiva företag. Vad innebär det?
– Det innebär att vi har träffat Energikontoret vid två tillfällen och fått information om deras verksamhet, verktyg och syn på energieffektiviseringsarbete.

Vad har ni lärt er?
– Vi har lärt oss hur vi kan ta upp energieffektivisering i vårt kundarbete, och vi har fått ett större nätverk genom Energikontorets nätverk, där vi kan slussa våra kunder vidare. Det är jätteviktigt för oss. Och det har medfört att det har blivit lättare för oss att driva energieffektiviseringsarbetet framåt. Vi har också fått se konkreta exempel på energieffektiviseringslösningar och lärt oss att det ofta räcker med ganska enkla lösningar. Just de konkreta casen har varit väldigt bra.

Hur kommer era nya kunskaper om energieffektivitet att påverka er rådgivning rent konkret?
– Vi har stora ambitioner att prata hållbarhet i allmänhet med våra kunder. De senaste åren har vi försökt lyfta den frågan hos alla de småföretag vi träffar. Oftast har vi då pratat om det ur perspektivet att man når lönsamhet med hjälp av hållbarhet. Energieffektivisering blir ett väldigt konkret exempel på en snabb lösning som ger snabb effekt för kunden. Just nu ser vi över alla våra kunderbjudanden ur hållbarhetssynpunkt. Det är ett större arbete, men energieffektiviseringen är en viktig del i det.

Skulle du rekommendera andra affärsrådgivare att kompetensutveckla sig inom energiområdet?
– Ja, vi tycker ju att det här är bra! Utbildningen ger en bra överblick och konkreta exempel på hur man kan arbeta med energieffektivisering i små och medelstora företag. Det är jätteanvändbart i våra kundsamtal! Det är bra att våra affärsrådgivare fått en ökad generell kunskap och att vi fått kontakt med experterna på Energikontoret. Behövs det fördjupad kunskap har vi numera ett nätverk via Energikontoret som vi kan slussa våra kunder vidare till.

Nu har ni fått utbildning och varit på uppföljning. Vad är nästa steg?
– Vi planerar att göra sambesök med Energikontoret. Vi har kunder som vi tror kan ha nytta av det här. Vi bokar ett besök hos kunden tillsammans med Energikontoret. Då får företaget det stöd de behöver, och våra rådgivare lär sig ytterligare mer om energieffektivisering.

Det låter toppen! Lycka till med energieffektiviseringsarbetet!
– Tack så mycket för det!