Guide

Så här kan du gå tillväga

Här kan du som företagare läsa mer om vad du kan göra för att minska företagets energianvändning, spara pengar och öka din konkurrenskraft.

Få koll

Energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa dig att få en överblick över dina alternativ för att bli mer klimatsmart. Som fastighetsägare kan du ingå i nätverk med andra företagare i branschen eller få hjälp av en konsult med fastighetskompetens. Solel kan minska dina energikostnader samtidigt som det är bra för klimatet.

Energi- och klimatrådgivarna

Arbete med värme och kyla

Energi i din fastighet

Solel för företag


Fördjupa dig

När du fått koll är det dags att du fördjupar dig. Energikartläggningsstöd, utbildning, fastighetsnätverk eller arbete med affärsplan och energi – vad passar din verksamhet bäst?

Energikartläggningsstöd

Utbildning

Arbete med affärsplan och energi

Deltagande i fastighetsnätverk

Stöd till studier inom mätning och synliggörande av energianvändningen

Stöd till studier inom teknisk utveckling

Stöd till systematiskt och strukturerat energiarbete


Investera

Nästa steg är att investera. Du kan få olika typer av ekonomiskt stöd för energiarbete, till exempel genom Klimatklivet eller Landsbygdsprogrammet.

Företagsstöd


Klimatklivet


Landsbygdsprogrammet