Företag kan söka stöd för marknadsinsatser vid introduktion av ny energiteknik

Maj
10

Företag kan söka stöd för marknadsinsatser vid introduktion av ny energiteknik

Energimyndigheten utlyser tio miljoner kronor för små och medelstora företag att söka. Utlysningen gäller marknadssatsningar vid introduktion av ny energiteknik inom energieffektivisering och förnybar energi. Projekt som blir beviljade stöd ska pågå som längst i ett år.

Med utlysningen vill Energimyndigheten bidra till omställningen av energisystemet och öka andelen klimatsmart teknik på marknaden. De deltagande företagens andel av marknaden ska bli större genom satsningar på affärsutveckling och kommersialisering.

Exempel på marknadsinsatser:

  • Projektanställning av personal som arbetar med ledning, försäljning, marknadsföring etc.
  • Insatser för att etablera varumärke.
  • Framtagande av marknadsplaner, försäljningsplaner etc.
  • Framtagande av marknadsföringsmaterial, hemsidor etc.
  • Kampanjer av olika typer för att öka försäljningen.

Ansökningstiden går ut den 30 maj kl 12.00.

Läs mer om utlysningen och om hur du ansöker på Energimyndighetens webbplats