Energimingel avslutar treårigt effektiviseringsprojekt

Okt
01

Energimingel avslutar treårigt effektiviseringsprojekt

I början av september avslutades projektet Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan för Östergötlands del med ett välbesökt mingel på Cleantech Park i Linköping. Under energiminglet presenterade Energikontoret Östra Götaland lyckade resultat och goda exempel från projektets gång. Resultaten visar bland annat hur projektet lyckats nå ut till målgruppen och att vi genom olika aktiviteter och resurser kunnat hjälpa ett stort antal företag att minska sin energianvändning avsevärt.

Viktiga samarbetspartner inom projektet så som Almi, WSP och energi- och klimatrådgivare presenterade även sina upplevelser från projektets gång och gav goda och intressanta exempel från deras möte med deltagande företag. Baserat på erfarenheter som plockats upp längs med projektet gav våra samarbetspartner även tips och råd på enkla och billiga åtgärder som ger goda resultat.

Framtidens problem och lösningar inom energi

Under minglet talades det bland annat mycket om framtidens effektproblematik – och vad det finns för nutida lösningar för att bland annat kapa effekttoppar. Effektoptimering är ett spännande område just nu, och framtidens utmaningar vad det gäller just effekt är stora. I framtiden kommer det krävas en kraftsamling på nationell, regional och lokal nivå inom området för att utveckla infrastrukturen och skapa smartare system och lösningar.

Det talades även om hållbart företagande, och om hållbarhet som varumärke och en viktig del av affärsmodellen för företag. Både energieffektivisering och en klimat och miljöprofil är något som både många företag och vi inom projektgruppen identifierar som något oerhört viktigt för att lyckas som företag idag och inte minst framöver.

Projektet har pågått sedan 2015 och har i tre år hjälp små och medelstora företag att öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft, samtidigt som de har minskat sin energipåverkan. Energikontoret Östra Götaland vill slutligen tacka alla företag och samarbetspartner som tillsammans med dem har varit med att forma och möjliggjort projektet – och inte minst varit med och bidragit till att Östergötland blivit en mer energieffektiv och hållbar region.

Om projektet:

Projektägare: Region Örebro län

Huvudfinansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden:

Viktiga samarbetspartner: Almi företagspartner, Fastighetsägarna, WSP, Kommunala energi- och klimatrådgivare m.fl.

Grön planet med energi

Grön planet med energi