Goda exempel

Det finns ofta mycket man kan göra för att spara energi i företaget och det efterföljs av många fördelar. Förutom att man sparar pengar och gör en insats för miljön så kan det också ge positiva effekter på andra håll. Nedan ser du exempel på företag som gjort energiåtgärder och sparat pengar. 

CH Industry AB, Eskilstuna

Typ av företag

Tillverkningsindustri av metallkomponenter till främst tunga fordon.
 

Energiåtgärder

 • Grundlig energikartläggning.

 • Förbättrad tidsstyrning för ventilation och tryckluft.

 • Ökad kunskap om betydelsen av energiförbrukning.

 • Införande av rutiner för avstängning av utrustning som inte används.

 • Byte av tryckluftskompressor till varvtalsstyrd.

 • Installation av värmeåtervinning som placerats i del av byggnaden för optimalt utnyttjande av spillvärme.

 • Installation av frekvensstyrning på ventilationsaggregat för processventilation.

 • Läcksökning och tätning av tryckluftssystem och införande av rutiner för att laga läckage. 

 

Besparing

Besparingen ligger mellan 1-1.4 GWh/år.
 

Andra positiva effekter

 • Minskat underhållsbehov på kompressorer och ventilationsaggregat.

 • Ökad kontroll av värmesystemet.

 • Minskad förbrukning av filter till ventilation.

CH Industry AB

Ica nära, Boxholm

Typ av företag 

Livsmedelsbutik
 

Energiåtgärder

 • Isolering av kallager samt ombyggnation av entrén.
 • Nya frysdiskar.
 • Dessutom har personalen fått information om att de ska vara noga med att släcka ljuset och stänga kyldiskar etc. på kvällen. På morgonen tänds inte hela lokalen upp utan bara på de ställen som behövs.
   

Besparing

Besparingen ligger på totalt 180 000 kWh/år.
 

Investering

Investering: totalt 150 000 kr.
Återbetalningstid ett år.