Fler möjligheter för företag

Fler möjligheter för företag

Just nu finns det förutom Energieffektiva Företag i Östra Mellansverige många möjligheter för företag att få stöd att jobba med energieffektivisering

Ring din kommunala energi- och klimatrådgivare!

I varje kommun finns en energi- och klimatrådgivare som har i uppgift att ge oberoende och kostnadsfria råd kring energieffektivisering till hushåll, små- och medelstora företag, organisationer och föreningar.

Energi- och klimatrådgivaren vet vilka stöd och bidrag som finns och stöttar dig i ditt energiarbete. 

Energi- och klimatrådgivaren i din kommun hittar du här

 

Gå med i ett nätverk!

Att delta i ett nätverk med andra företag för energieffektivisering är ett bra sätt att öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och dela erfarenheter med andra företag.

Nu finns möjlighet för alla företag som har en energianvändning över 1 gigawattimmar i Sverige att gå med i ett regionalt energieffektiviseringsnätverk tillsammans med 8-16 andra företag. Nätverken startar under 2016 och  leds av ditt regionala energikontor eller länsstyrelsen i ditt län.

Läs mer om nätverken och hur du blir medlem
 

Gör en energikartläggning!

En energikartläggning visar hur mycket energi som används för att driva ditt företags verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vad den kostar. Kartläggningen ger också förslag på hur ditt företag kan energieffektivisera processer och hjälputrustning så att ni använder mindre energi.

Energimyndigheten erbjuder ett mycket förmånligt ekonomiskt stöd till små och medelstora företag med energianvändning högre än 300 MWh för att genomföra en energikartläggning. Ditt företag kan även få hjälp att söka energikartläggningsstödet från ditt regionala energikontor. Energikontoret vägleder er också kring vad ni ska göra efter en energikartläggning.

Läs mer om energikartläggningsstödet

Hitta ditt regionala energikontor
 

Satsa på solel!

I Östra Mellansverige finns just nu också möjligheter för företag som vill fördjupa sig i och göra investeringar i solel att få stöd.

Projektet kommer att utbilda i solel och dess potential, hur man genomför ekonomiskt och tekniskt lämpliga investeringar, hur man kan använda sig av olika systemlösningar och  nya innovationer samt sprida goda exempel. I projektet ingår också att bygga upp solelnätverk.

Läs mer om Framtidens solel i Östra Mellansverige