Tips, råd och stöd

Tips och råd om energi

Här har vi samlat tips och råd och goda exempel om energieffektivisering.

Energimyndighetens företagsinformation

Energimyndigheten har bra information för företag kring energieffektivisering, om hur man jobbar med energiledning och tips om hur man ska tänka när man köper energikrävande produkter.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Även Stockholmsregionens energi- och klimatrådgivning har mycket bra information på sin webbplats om bland annat ventilation, belysning, kontorsel och tryckluft för företag.

Läs mer på Stockholmsregionenens energi- och klimatrådgivning
 

Din kommunala energi- och klimatrådgivare

I varje kommun finns en energi- och klimatrådgivare som ger tips till privatpersoner, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer om att spara energi, sänka elkostnader, vilka stöd och bidrag som finns och mycket annat. Rådgivningen är helt kostnadsfri och oberoende.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare här
 

Greppa näringen - för lantbruksföretag

Greppa näringen är ett stort projekt som handlar om energieffektivisering inom lantbruksföretag.
På deras webbplats hittar du mycket bra information.

Läs mer på Greppa näringens webbplats
 

Webbutbildning för livsmedelsbutiker

För dig som arbetar i livsmedelsbutik finns en nyligen framtagen webbutbildning om energieffektivisering. Utbildningen är uppdelad i 5 kapitel och tar ca 25 minuter att genomföra. Med korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar får du handfasta råd kring energieffektivisering och hur energiförbrukningen i din livsmedelslokal kan minskas.

Här hittar du utbildningen Den energikloka livsmedelsbutiken
 

Goda exempel från andra delar av landet

Energieffektiva företag i Skåne

Här finns goda exempel på företag i Skåne som arbetat framgångsrikt med energiåtgärder
 

Hagainitiativet

Hagainitiativet initierades i slutet av år 2010 av åtta välkända företag. Idag består nätverket av tretton företag bland annat AkzoNobel, Axfood, Folksam, McDonald’s, Stena Recycling och Sveaskog. Hagainitiativet vill minska näringslivets klimatpåverkan, lyfta klimatfrågan som en av de viktigaste framtidsfrågorna och samla ledande företag som tar aktivt klimatansvar. Företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om minst 40 procents minskningar till 2020.

Läs mer om Hagainitiativet och inspireras av det som företagen gör
 

Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll och inspireras
 

Örebro Klimatarena

Syftet med Örebro Klimatarena är att skapa en mötesplats för aktörer inom näringslivet, som vill gå före och är engagerade i energi- och klimatfrågor. Nätverket ska främja en hållbar företagsutveckling och bidra till att regionala och lokala klimat- och energimål uppnås.

Läs mer om Örebro Klimatarena och vad som händer där

Prenumerera på Energimyndighetens nyhetsbrev!

Få nyheter om små och medelstora företag i Energimyndighetens nyhetsbrev.

Anmäl dig här!