Energifyllt energiting med fokus på energi och affärer

Maj
11

Energifyllt energiting med fokus på energi och affärer

Den 27 april hölls Energitinget i Munktellstaden i Eskilstuna. Företag med intresse för energieffektivisering och affärsmöjligheter samlades för att lyssna på föreläsare som talade om modet att misslyckas och att ta socialt och miljömässigt ansvar. Där fanns också ett tjugotal utställare från branschen.

Jakob Lagerkrantz i förgrunden med deltagare i Energitinget

-Energitinget är en mötesarena som erbjuder företagen erfarenhetsbyte. Deltagarna får nya kunskaper som kan ledatill minskad energianvändning och bättre lönsamhet, säger Päivi Lehtikangas, en av projektledarna och hemmahörande i Region Örebro län.

Ett nytt tekniksprång

Moderatorn Jakob Lagercrantz med ett förflutet bland annat som vd för Greenpeace, inledde med att tala om vikten av att ta ansvar för sitt avtryck på miljön.

-Vi är på väg in i ett nytt tekniksprång. Digitalisering, nya material och tekniker öppnar upp för nya innovationer som kan svara mot nya behov av klimatsmarta lösningar.

Kajsa Bergqvist om drivkrafter

Kajsa Bergvist berättar fängslande om upp – och nedgångar i idrottskarriären

En av höjdpunkterna var den svenska världsmästarinnan Kajsa Bergqvist som berättade om hur viktigt det var att betrakta misslyckanden som möjligheter till förändringar. Något som också kan kopplas till arbetet med företagande och innovationer för energieffektiviseringar. Hon avslutade sin karriär utan att lyckas spränga drömgränsen på 2.10.

-Med åren har jag lärt mig att det viktiga inte är vad man uppnår, utan vad som driver en, sa hon.

Kundupplevelsen central för Klara Fastigheter

Mattias Stjernström, vd på Klara Fastigheter berättade om sin resa från att vara elinstallatör till att idag äga och driva 32 bolag. För fyra år sedan bestämde han sig för att utveckla ett koncept där han satte hyresgästens upplevelse i centrum. Han menar att boendeupplevelsen kan betraktas som en produkt, att bostaden i sig var ointressant. Det var viktigare att ta ett socialt och miljömässigt ansvar.

– Vi ville ge kunden känslan av att bidra till en förändring. Mattias berättade hur man på Klara fastigheter satsat på exempelvis cykelställ, bilpooler och en solscellspark.

För sitt arbete har han prisats som årets innovatör och fått miljöpris. -Det gäller att hålla i fokus varför vi gör det här. Det är inte solcellsparken som är viktigt, utan vår miljö, sa Mattias och illustrerade detta med att visa en bild på mogna lingon medan solcellsparken skymtar diffust i bakgrunden.

Prata pengar, inte effekt

Mikael Rosén, energiexpert på RISE, Research Institutes of Sweden, talade om att teknikerna behöver tala på ett nytt sätt till sina kunder. Han ansåg att tekniker behöver ändra sitt sätt att tala om energieffektivisering med leverantörerna för att gå hem hos beställaren som ofta i slutändan är företagets ekonom.

-Vi ska inte visa stapeldiagram och prata megawattimmar, utan om pengar och avkastning på insatt kapital, menade han.

Hjälp för säljare och köpare att nå varandra

Lotta Bångens, vd för EEF- Energieffektiviseringsföretagen berättade om EEF som har 65 företagsmedlemmar som säljer produkter och tjänster inom energieffektivisering.

-Genom att hjälpa säljare och köpare att hitta varandra på marknaden kan vi bidra till lönsamma energieffektiviseringsåtgärder som hamnar nära målen för sänkta koldioxidutsläpp, sade Lotta.

Sök bidrag hos Energimyndigheten

En av Sveriges mest inflytelserika personer i energibranschen är Erik Brandsma, generaldirektör f ör Energimyndigheten i Eskilstuna. Han berättade om energikommissionens energipolitiska mål. Några av dem är 100 procent förnybar elproduktion 2040 och att energianvändningen ska vara 50% effektivare 2030 jämfört med 2005. Energimyndigheten erbjuder numera möjlighet att söka bidrag flera gånger per år upplyste han också om.

Energitinget är ett regionövergripande samarbete mellan Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Värd var Eskilstuna kommun.

Presentationer från Energiting 2017

Energiting 2018

2018 års Energiting kommer att äga rum den 26 april, återigen i Eskilstuna.