Energieffektivisering i fastigheter – bra för ekonomi och klimat

Dec
30

Energieffektivisering i fastigheter – bra för ekonomi och klimat

Mellan 30 – 40 % av all energianvändning i Sverige sker inom bostadssektorn. Det innebär att om vi ska kunna uppnå uppsatta klimatmål, så måste energianvändningen i denna sektor minska. En sådan energibesparing är positiv för miljö och klimat samtidigt som det kan leda till stora kostnadsbesparingar för fastighetsägare. Ofta kan man komma långt med tämligen enkla åtgärder.

Energieffektivisering i fastigheter var tema för en inspirationsdag i Linköping som genomfördes inom projektet Energieffektiva företag i Östra Mellansverige i samarbete med Fastighetsägarna GFR & MittNord. Målgrupp för aktiviteten var fastighetsägare som har max 100 lägenheter eller 5 000 m2 lokalyta med en energianvändning med mindre än 1 GWh per år.

– Föreläsningen blev mycket lyckosam säger Erik Gotborn, t.f. verksamhetsledare på Energikontoret Östra Götaland. Deltagarna fick med sig mycket kunskap och konkreta verktyg som de kan använda sig av inom sina fastighetsbestånd. Av kursutvärderingarna att döma var de mycket nöjda med dagen. Totalt deltog 14 engagerade fastighetsägare på denna inspirationsdag.

-För oss på Fastighetsägarna är det självklart att samverka i viktiga områden. Aktiviteter som denna innebär också betydelsefull kunskapsförmedling, och plattform till nätverkande inom branschen säger Björn Lundborg, på Fastighetsägarna GFR & MittNord. Inspirationsdagen gav mersmak och jag ser positivt på planerade aktiviteter framöver. I energieffektiviseringsarbetet är det oerhört nyttigt med erfarenhetsutbyten och ny input. Det väcker tankar och främjar innovationer.

Inspirationsdagen kommer nu att följas upp med ytterligare aktiviteter gentemot målgruppen. Ett antal platsbesök ska genomföras i deltagares fastigheter. Där kommer en erfaren energikonsult genomföra en rundvandring och där olika tips och råd ges om hur energibesparing kan åstadkommas i den aktuella fastigheten utan att det kräver större investeringar. Även nätverksträffar ska genomföras, där deltagarna får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter kring energieffektivisering och driftoptimering.

Kontakt: Erik Gotborn, Energikontoret Östra Götaland, tfn 0700-90 04 47, Björn Lundborg, Fastighetsägarna, tfn 013-24 86 64.