Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Det finns en del möjligheter för företag att få ekonomiskt stöd för energiarbete, till exempel kartläggningar och investeringar.

Stöd för energikartläggning

Om ditt företag har en energianvändning över 300 MWh per år eller är ett lantbruk med minst 100 djurenheter kan ni söka detta speciella stöd för att göra en energikartläggning. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan upp till max 50 000 kronor. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet som exempelvis bostadsrättsföreningar. 

Ditt regionala energikontor kan ge mer information om stödet och hjälpa dig att ansöka. 

Läs mer om energikartläggningsstödet och hitta ditt regionala energikontor  
 

Klimatklivet

Företag kan ansöka om pengar till klimatinvesteringar från Klimatklivet för att minska sina växthusgasutsläpp.  Åtgärder som kan få stöd är till exempel åtgärder för energieffektivisering på ett företag. För att få stöd måste företagets åtgärder vara mer ambitiösa än vad lagen kräver. De får inte heller vara lönsamma utan stöd vid investeringstillfället.

Man ansöker om medel genom att skicka in en ansökan till sin länsstyrelse via en digital ansökningstjänst. Ansökningarna prövas sedan av Naturvårdsverket med stöd av uppgifter från länsstyrelserna och andra berörda myndigheter.

Läs mer om Klimatklivet
 

Landsbygdsprogrammet

Inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns möjligheter för företag att få stöd med energiåtgärder. Av programmets 800 miljoner kronor så finns 6,5 miljoner kronor avsatta just för energiområdet. Företag kan få stöd både för energieffektivisering och för att investera i förnybar energi.

Läs mer om Landsbygdsprogrammet
 

Stöd till studier inför energieffektiva investeringar

Företag kan söka stöd för att göra olika typer av studier inför en framtida energiinvestering. Detta kan vara en möjlighet att gå vidare med sitt energiarbete efter en energikartläggning eller om man vill mäta eller synliggöra sin energianvändning i företaget.

Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

Läs mer om studier inför energieffektiva investeringar
 

Företagsstöd

I varje län finns en regionalt utvecklingsansvarig organisation som får pengar varje år av regeringen för att dela ut stöd till företag. Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Det kan finnas möjlighet till stöd för energieffektiviseringsåtgärder eller annat inom ditt område. 

Läs mer om företagsstödet i ditt län:

Södermanlands län
Uppsala län
Västmanlands län
Örebro län
Östergötlands län