Värme och kyla

Sänk ditt företags kostnader för värme och kyla!

För företag som har ett värmesystem större än 20 kW eller ett luftkonditioneringssystem som är större än 12 kW finns just nu extra bra möjligheter att få stöd kring energieffektivisering. De kommunala energi- och klimatrådgivarna som finns i varje kommun har nämligen ett specialuppdrag just nu från EU att ge råd till företag med denna typ av anläggningar. Så passa på att ta hjälp för att sänka ditt företags kostnader för värme och kyla!

Som deltagare får ni:

  • En kommunal energi- och klimatrådgivare som stöd och bollplank. Rådgivaren kommer ut till ert företag och gör en energirundvandring tillsammans med en energikonsult.
  • Seminarier och nätverk med andra företag
    inom området.
  • Möjlighet att få en energianalys kopplat
    till affärsutveckling.
  • Stöd för konsultutredning eller för innovativa lösningar.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Vill du delta?
Kontakta oss här

 

Alt text