För ledningen och personalen

Utbilda nyckelpersoner och spara energi!

En framgångsfaktor för att få till ett bra energiarbete är att olika nyckelpersoner i företaget vet hur man arbetar med energieffektivisering och vad det kan betyda för lönsamheten. Vi skräddarsyr insatser för VD, ekonomichef, styrelse, driftpersonal och andra nyckelpersoner i ditt företag.

Som deltagare får ni gå på webbinarier, workshops och studiebesök där ni kan dela erfarenheter. För att kunna skräddarsy aktiviteterna efter ditt företags behov, efterlyser vi era önskemål om aktiviteter. Det kan till exempel handla om:

 • Hur man leder och styr ett långsiktigt och
  strategiskt energiarbete.
 • Hur man engagerar medarbetare och
  styrelse i arbetet.
 • Hur man gör lönsamhetsberäkningar
  av energiåtgärder.
 • Drift och styrning av befintlig utrustning.
 • Att byta från fossil till förnybar energi.

 

E-posta dina önskemål till: paivi.lehtikangas@regionorebrolan.se eller stefan.bernstrom@regionorebrolan.se

Du kommer därefter få information om vad vi kan erbjuda.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Vill du delta?
Kontakta oss här

Alt text

Mikael Rosén jobbar på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Han har i mer än 10 år arbetat med energieffektivisering inom företag med allt från att stötta företagsledningar till utbildning av teknisk personal.

”Jag skulle vilja se energieffektivisering som en investering, som vilken annan som helst, en produktionsmaskin kanske är till för att öka intäkterna medan energieffektivisering
är till för att minska utgifterna, båda har en påverkan i vad som händer på sista raden i resultaträkningen.”
Mikael tycker att vi måste se energieffektiviseringens vinkel genom lönsamma glasögon.
Företag ska producera för att gå runt, därför kan den delen av företaget ta tid som gör att energieffektiviseringen inte hinns med trots information och vilja.

”Det är väldigt svårt för ett företag att känna till hur en marknad kommer att utvecklas, man utökar produktionsvolymer för att kunna möta den ökade efterfrågan, sedan behöver marknaden inte röra sig åt det hållet men just när man fattar beslutet så ser det ut att vara så. På liknande sätt bör man se på energieffektivisering som en strategisk investering i tron att energipriserna sannorlikt kommer att öka, inte heller där behöver det bli så men man måste hitta vägar att göra bedömningarna på samma vis.”
Energieffektiva investeringar bedöms sällan som strategiska investeringar i företag och utsätts därmed för högre avkastningskrav trots att de ofta är ganska säkra investeringar i förhållande till exempelvis utökning av produktion.


”Man måste se kontinuitet, det är inte ett kort energieffektiviseringsprojekt utan ett energieffektiviseringsarbete som är en del av verksamheten. ”
En engagerad företagsledning är viktig. Tydliga mål är också viktiga.
Alla på företaget behöver vara engagerade för att driva igenom energifrågor. Från golvet och upp så behöver alla på företaget att jobba med energieffektivisering i bakhuvudet, tillsammans.