Energi i affärsplanen

Energismart är lika med affärssmart!

Att inkludera en energiöversyn till affärsplanen kan vara en av nycklarna till ett lönsamt företagande. Insatsen ökar medvetenheten om att arbete med energifrågor även ger affärsnytta. Vi ger stöd i att koppla ihop energieffektiviseringsarbetet med företagets affärsutvecklingsplan.

Som deltagare får ni:

  • Djupintervjuer och energiöversyn för att hitta lönsamma energiåtgärder.
  • Anpassad rådgivning av våra affärsrådgivare och kommunikatörer som hjälper att lyfta fram energieffektiviseringsarbetet i din affärsplan, kommunicera detta till dina kunder och koppla det till affärsnytta.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Vill du delta?
Kontakta oss här

Utbildningsmaterial för Almi företagspartner och beslutsfattare (ppt-presentation från föreläsning med Marcel Berkelder, Exergibyrån, 4,3 MB)

Alt text