Fastigheter

Bli en energieffektiv fastighetsägare!

För fastighetsägare finns mycket att göra för att energieffektivisera och spara pengar. Tillsammans med Fastighetsägarna MittNord bygger vi ett företagsnätverk där kompetensutveckling inom energismart arbete är i fokus.

Som deltagare får ni:

  • En utbildning i fastigheters driftsoptimering.
  • En konsult med fastighetskompetens som kan göra energirundvandring på din fastighet.
  • Vara med i ett nätverk med andra fastighetsägare där ni delar erfarenheter.
  • Stöd från konsult när ni planerar åtgärder och fortsatt energieffektiviseringsarbete.

Kostnad för deltagande: 1 000 kr.

Vill du delta?
Kontakta oss här

Utbildningsmaterial från Weber 2016. Ange alltid källan (Energieffektiva företag/Weber) vid användning av materialet.

 

Foto: www.fotoakuten.se

Alt text