NyheterEnergieffektiva företag

Fördelarna med att hitta energieffektiva arbetssätt är flera:

  • Slipp betala för energi som inte behövs.
  • Bidra till en bättre miljö.
  • Stärk förtroendet och varumärket för företaget.

Vi kan hjälpa ditt företag

Från oss kan företag få verktyg för att öka medvetenheten och kunskapen kring energifrågor. 

Allt för att bli energieffektivare.

Ett samverkansprojekt

Energieffektiva företag är ett projekt som ger stöd till små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Alla företag kan delta och bli energieffektivare, minska sin klimatpåverkan och öka sin lönsamhet.

För att anpassa insatserna till olika företags behov är projektet uppdelat i teman med olika aktiviteter. De flesta aktiviteter är kostnadsfria. För att veta vilka aktiviteter som passar ditt företag bäst kan du läsa på den här webbplatsen eller kontakta oss om du har några frågor.


Workshops, träffar och annat aktuellt

Till kalender

Delta

Vill du delta i projektet? Titta igenom vilka teman och aktiviteter som passar ditt företag!

Läs mer...

Tips och råd

Se våra tips och råd om energi! Vi har samlat information och goda exempel som är intressant för ditt företag.

Läs mer...

Ekonomiskt stöd

Det finns möjligheter för företag att få ekonomiskt stöd för energiåtgärder. Se vilka stöd du kan ansöka om!

Läs mer...


Tips och råd om energi

Läs mer